រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សុខ ភិរម្យ ប្រធានក្រុមសីស្លាប ព្រមទាំង លោក លោកស្រីអនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមសីស្លាបខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម រួន សិង្ហផាន់ គេហដ្ឋាន។

លោក សុខ ភិរម្យ ប្រធានក្រុមសីស្លាប ព្រមទាំង លោក លោកស្រីអនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមសីស្លាបខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម រួន សិង្ហផាន់ គេហដ្ឋាន។
ប្រភព : ក្រុមសីស្លាបខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង