មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ WordPress មាន​បញ្ហា៖ [Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '218' WHERE `post_id` = 321782 AND `meta_key` = 'post_views_count'

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ម៉ាស់ សុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់លោក ហុង អាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក វ៉ែន យ៉ុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៨ អាណត្តិទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែអំបិល ក្រោមអធិបតីភាព លោក កែវ សុខ មេឃុំ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែអំបិល ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

លោក ម៉ាស់ សុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់លោក ហុង អាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក វ៉ែន យ៉ុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៨ អាណត្តិទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែអំបិល ក្រោមអធិបតីភាព លោក កែវ សុខ មេឃុំ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែអំបិល ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង