រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សុខ សំអាត អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង បានសហការ ជាមួយគម្រោងស្ទៀរ និងអង្គការ iDE ដើម្បីចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព លើកបញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងគម្រោងស្ទៀរ នៅការិយាល័យសង្រ្គោះកុមារ ស្រុកស្រែអំបិល។

លោក សុខ សំអាត អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង បានសហការ ជាមួយគម្រោងស្ទៀរ និងអង្គការ iDE ដើម្បីចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព លើកបញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងគម្រោងស្ទៀរ នៅការិយាល័យសង្រ្គោះកុមារ ស្រុកស្រែអំបិល។
ប្រភព : មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង