រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកោះកុង បានរៀបកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ

នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកោះកុង បានរៀបកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ លេខ ០០១ ស.ណ.ន របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ផែនការលេខ ០០១ ស.ណ.ន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង និងផែនការលេខ ០០៤ ស.ណ.ន របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងផែនការលេខ ០០១ ស.ណ.ន របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង