រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស ជុំវិញការសិក្សា របស់កូនៗពួកគាត់ ក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សរៀនពេញ១ថ្ងៃ។

អត្ថបទទាក់ទង