រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កញ្ញា ផាន់ សម្ផស្ស អនុប្រធានទទួលបន្ទុករួម ការិយាល័យក្សេត្រសាស្រ្ត និងផលិតភាពកសិកម្ម លោកស្រី ធឹម ច័ន្ទរស្មី មន្ត្រីការិយាល័យផែនការគណនេយ្យ និងលោក ស៊ន ពិសិដ្ឋ អុនប្រធាការិយាល័យកសិកម្មស្រុកថ្មបាំង បានចូលរួមជ្រើសរើសកសិករគោលដៅរបស់គម្រោងស្ទៀរ នៅភូមិត្រពាំងឈើត្រាវ និងភូមិគគីរជ្រុំ ឃុំឫស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង។

កញ្ញា ផាន់ សម្ផស្ស អនុប្រធានទទួលបន្ទុករួម ការិយាល័យក្សេត្រសាស្រ្ត និងផលិតភាពកសិកម្ម លោកស្រី ធឹម ច័ន្ទរស្មី មន្ត្រីការិយាល័យផែនការគណនេយ្យ និងលោក ស៊ន ពិសិដ្ឋ អុនប្រធាការិយាល័យកសិកម្មស្រុកថ្មបាំង បានចូលរួមជ្រើសរើសកសិករគោលដៅរបស់គម្រោងស្ទៀរ នៅភូមិត្រពាំងឈើត្រាវ និងភូមិគគីរជ្រុំ ឃុំឫស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង។

អត្ថបទទាក់ទង