រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ម៉ៅ ធីតា ជាអនុប្រធានការិយាល័យក្សេត្រសាស្ត្រ និងផលិតភាពកសិកម្ម លោក សឹង លី អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម លោក ង៉ែត ហុង មន្រ្តីការិយាល័យកសិកម្មស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមសហការជាមួយគម្រោង STEER និងអង្គការ iDE ចូលរួមជ្រើសរើសកសិករដាំត្រសក់ ចេក និងស្វាយចន្ទី ចូលរួមជ្រើសរើសកសិករដាំត្រសក់ ចេក និងស្វាយចន្ទីនៅភូមិបានទៀត និងភូមិព្រះអង្គកែវ ឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល។

លោក ម៉ៅ ធីតា ជាអនុប្រធានការិយាល័យក្សេត្រសាស្ត្រ និងផលិតភាពកសិកម្ម លោក សឹង លី អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម លោក ង៉ែត ហុង មន្រ្តីការិយាល័យកសិកម្មស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមសហការជាមួយគម្រោង STEER និងអង្គការ iDE ចូលរួមជ្រើសរើសកសិករដាំត្រសក់ ចេក និងស្វាយចន្ទី ចូលរួមជ្រើសរើសកសិករដាំត្រសក់ ចេក និងស្វាយចន្ទីនៅភូមិបានទៀត និងភូមិព្រះអង្គកែវ ឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង