រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក​ ឡុច​ តារា​ មន្រ្តីការិយាល័យមធ្យមសិក្សា និងប្រឡង ចុះអមដំណេីរថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈ​ ដេីម្បីចុះណែនាំ​ និងបង្វឹកការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំបំណិនជីវិត​ នៅវិទ្យាល័យ​ ហ៊ុន​ សែន​ ចាំយាម​ ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា

លោក​ ឡុច​ តារា​ មន្រ្តីការិយាល័យមធ្យមសិក្សា និងប្រឡង ចុះអមដំណេីរថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈ​ ដេីម្បីចុះណែនាំ​ និងបង្វឹកការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំបំណិនជីវិត​ នៅវិទ្យាល័យ​ ហ៊ុន​ សែន​ ចាំយាម​ ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា។

អត្ថបទទាក់ទង