រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទការិយាល័យជំនាញ ចំនួន០៣រូប ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងដោះស្រាយលើការងារកែលម្អគុណភាពអប់រំមធ្យមសិក្សា ដំណើរការបង្រៀនរៀន ពេញមួយថ្ងៃ ពិនិត្យវិញ្ញាសារតេស្ត និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលតេស្ត ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅវិទ្យាល័យថ្មស ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកប្រធានអនុប្រធាន ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្ស។

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទការិយាល័យជំនាញ ចំនួន០៣រូប ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងដោះស្រាយលើការងារកែលម្អគុណភាពអប់រំមធ្យមសិក្សា ដំណើរការបង្រៀនរៀន ពេញមួយថ្ងៃ ពិនិត្យវិញ្ញាសារតេស្ត និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលតេស្ត ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅវិទ្យាល័យថ្មស ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកប្រធានអនុប្រធាន ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្ស។

អត្ថបទទាក់ទង