រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ របស់​មន្ទីរ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​ ខេត្តកោះកុ​ង​ ស្តី​ពី​បញ្ហា​ខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រេីប្រាស់ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុ​ង។

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ របស់​មន្ទីរ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​ ខេត្តកោះកុ​ង​ ស្តី​ពី​បញ្ហា​ខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រេីប្រាស់ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុ​ង។

អត្ថបទទាក់ទង