រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ហង្ស សារេត អនុប្រធានការិយាល័យអប់រំកុមារតូច និងក្រុមការងារ ចំនួន២រូបទៀត ចុះណែនាំប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន M&E និងណែនាំការអនុវត្តតេស្ត កុមារអាយុ៥ឆ្នាំ ក្នុងស្រុកកោះកុង និងស្រុកស្រែអំបិល។

លោកស្រី ហង្ស សារេត អនុប្រធានការិយាល័យអប់រំកុមារតូច និងក្រុមការងារ ចំនួន២រូបទៀត ចុះណែនាំប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន M&E និងណែនាំការអនុវត្តតេស្ត កុមារអាយុ៥ឆ្នាំ ក្នុងស្រុកកោះកុង និងស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង