រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សាលីម ហ្វារីត អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅការងារបន្តប្រចាំខែមករា ឆ្នា២០២០

លោក សាលីម ហ្វារីត អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅការងារបន្តប្រចាំខែមករា ឆ្នា២០២០។

អត្ថបទទាក់ទង