រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានជួបពិភាក្សាការងារមួយចំនួន ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅស្រុកមណ្ឌលសីមា នាពេលកន្លងមក

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានជួបពិភាក្សាការងារមួយចំនួន ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅស្រុកមណ្ឌលសីមា នាពេលកន្លងមក។

អត្ថបទទាក់ទង