រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារសេវាឯកជន នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង បានចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ក្នុងការអនុញ្ញាតិបើក បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ និងបន្ទប់ថែទាំជំងឺ នៅស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា ខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារសេវាឯកជន នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង បានចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ក្នុងការអនុញ្ញាតិបើក បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ និងបន្ទប់ថែទាំជំងឺ នៅស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង