រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំតាតៃ ស្រុកកោះកុង ក្រោមដែលដឹកនាំដោយលោក ធិន សម្បត្តិ មេឃុំតាតៃក្រោម បានចូលរួមជាអធិបតីភាព ក្នងពិធីចែកអាហារូបករណ៍ដល់ សិស្សក្រីក្រ នៅសាលាបឋមសិក្សាតាតៃសរុប ១៩ នាក់ ស្រី ០៩ នាក់ ក្នុងនោះរួមមាន សិស្សបឋមសិក្សាសរុប ១៥ នាក់ ស្រី ៩ នាក់ និងសិស្សអនុវិទ្យាល័យតាតៃក្រោម សរុប ០៤ នាក់ ស្រី ០៣ នាក់

រដ្ឋបាលឃុំតាតៃ ស្រុកកោះកុង ក្រោមដែលដឹកនាំដោយលោក ធិន សម្បត្តិ មេឃុំតាតៃក្រោម បានចូលរួមជាអធិបតីភាព ក្នងពិធីចែកអាហារូបករណ៍ដល់ សិស្សក្រីក្រ នៅសាលាបឋមសិក្សាតាតៃសរុប ១៩ នាក់ ស្រី ០៩ នាក់ ក្នុងនោះរួមមាន សិស្សបឋមសិក្សាសរុប ១៥ នាក់ ស្រី ៩ នាក់ និងសិស្សអនុវិទ្យាល័យតាតៃក្រោម សរុប ០៤ នាក់ ស្រី ០៣ នាក់ ដោយក្នុងមួយនាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន ៨០,០០០ រៀល (ប៉ែតសិបពាន់រៀល) និងមានអ្នកចូលរួមសរុប ៦៤ នាក់ ស្រី ២៨ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង