រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សាលាស្រុកកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្ដី និងកុមារ ដែលដឹកនាំ ដោយលោកស្រី សឿ សាវី ប្រធាន គ.ក.ស.ក

សាលាស្រុកកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្ដី និងកុមារ ដែលដឹកនាំ ដោយលោកស្រី សឿ សាវី ប្រធាន គ.ក.ស.ក និងសមាជិក សរុបចំនួន ១៣ នាក់ ស្រីចំនួន ០៦ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង