រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងរាយការណ៍ពីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី២៨ ដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមកន្លងមក ព្រមទាំងចែកប័ណ្ណសរសើរ របស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ដល់មន្ត្រីដែលបានខិតខំបំពេញការងារកន្លងដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ

លោក អ៊ូច ទូច ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងរាយការណ៍ពីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី២៨ ដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមកន្លងមក ព្រមទាំងចែកប័ណ្ណសរសើរ របស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ដល់មន្ត្រីដែលបានខិតខំបំពេញការងារកន្លងដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង