រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស ជុំវិញលទ្ធផលការសិក្សា របស់សិស្សថ្នាក់ទី៨ និង៩ នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស ជុំវិញលទ្ធផលការសិក្សា របស់សិស្សថ្នាក់ទី៨ និង៩ ដោយសមាសភាព មកពីមានមន្ត្រីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំ យវជន និងកីឡាស្រុក ព្រមទាំងគណ:កម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ និងអាណាព្យាបាលសិស្ស នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង។

អត្ថបទទាក់ទង