រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សាលីម ហ្វារិត អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងមន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម បានផ្តល់ប្រឹក្សាការងារលើកស្លាកយីហោ

លោក សាលីម ហ្វារិត អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងមន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម បានផ្តល់ប្រឹក្សាការងារលើកស្លាកយីហោ របស់ក្រុមហ៊ុន ដាតាង ចេជាង DATANG ZHEJIANG ។

អត្ថបទទាក់ទង