រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានជួបប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយបុគ្គលិកអង្គការ Unicef ស្តីពីការងារយេនឌ័រ ដោយផ្តោតសំខាន់លើ(ធនធានមនុស្ស)

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង និងលោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរ បានជួបប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយបុគ្គលិកអង្គការ Unicef ស្តីពីការងារយេនឌ័រ ដោយផ្តោតសំខាន់លើ(ធនធានមនុស្ស) នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង