រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ឡាយ ចន្ទ័នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី ឡាយ ចន្ទ័នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាឃុំស្រែអំបិលក្រោមអធិបតីភាពលោក នី សារឹម ជំទប់ទី១ ឃុំស្រែអំបិល ដោយផ្តោតសំខាន់លើរបៀបវារៈ
១.រាយការណ៍ និងពិភាក្សាអំពីផ្នែកសុខភាព
២.រាយការណ៍ និងពិភាក្សាអំពីផ្នែកអប់រំ
៣.ពិភាក្សាអំពីផ្នែកការចុះបញ្ជីកំណើត
៤.ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចម្បងពាក់ពន្ឋ័នារីនិងកុមារ
៥.រាយការណ៍ និងពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់
៦.ពិនិត្យពិភាក្សា លើប្រតិទិនកិច្ចប្រជុំគ.ក.ន.ក ប្រចាំឆ្នាំ
៧.ពិនិត្យ និងពិភាក្សារបាយការណ៍ប្រចាំខែ
៨.ពិនិត្យ និងពិភាក្សាអំពីផែនការសកម្មភាព និងលើកទិសដៅបន្ត
៩.បញ្ហាដែលជួបប្រទះ និងសំណូមពរផ្សេងៗ

អត្ថបទទាក់ទង