រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង បានចុះផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅផ្ទាំងធំ ស្តីពីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

កម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង បានចុះផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅផ្ទាំងធំ ស្តីពីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍(រួមគ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍)។

អត្ថបទទាក់ទង