រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផ្តល់ធាតុចូល ក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយនិងទីចាត់ការរដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង

លោក អៀត វណ្ណា ប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង និងជាសមាជិកអចិន្រ្តៃ នៃក្រុមការងារកសាងផែនខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផ្តល់ធាតុចូល ក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយនិងទីចាត់ការរដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង