រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះសកម្មភាពធ្វើតេស្តសិស្សថ្នាក់ទី៧ និងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយកសាលាដើម្បីរៀបចំយន្តការដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនចេះ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះសកម្មភាពធ្វើតេស្តសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដោយមានការចូលរួមពីឪពុក ម្តាយ នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង និងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយកសាលាបឋមទរួមីខេត្ត ដើម្បីរៀបចំយន្តការដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនចេះ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

អត្ថបទទាក់ទង