រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមជូនដំណឹងបងប្អូនដែលបានចាក់ដូសទី១ កាលពីថ្ងៃទី២០ និង២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ សូមអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកោះកុង

សូមជូនដំណឹងបងប្អូនដែលបានចាក់ដូសទី១ កាលពីថ្ងៃទី២០ និង២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ សូមអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង