រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកនាយករងរដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ បាននាំយក អំពូលសូឡា ចំនួន ២ អំពូល ឧបត្ថម្ភ ដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក និង អំពូល សូឡា ចំនួន ២ អំពូលទៀត ឧបត្ថម្ភ ដល់មណ្ឌលសុខភាពកោះស្តេច

លោក ទួន ឪទី នាយករងរដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ បាននាំយក អំពូលសូឡា ចំនួន ២ អំពូល ឧបត្ថម្ភ ដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក និង អំពូល សូឡា ចំនួន ២ អំពូលទៀត ឧបត្ថម្ភ ដល់មណ្ឌលសុខភាពកោះស្តេច ដើម្បីជូនអង្គភាព អាចបំភ្លឺ ក្នុងបរិវេណអង្គភាពរបស់ខ្លួន បម្រើភាពងាយស្រួល ដល់ការងារប្រចាំការ និងប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវា នៅពេលយប់។

អត្ថបទទាក់ទង