រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារវាយតម្លៃ សាលារៀនស្អាត នាយកល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារវាយតម្លៃ សាលារៀនស្អាត នាយកល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ…ចុះទៅវាយតម្លៃនៅ
១.បឋមនិងវិទ្យាល័យកោះស្តេច មើលលើបរិស្ថានស្អាត និងនាយកល្អ ក្នុងនោះបានដឹកនាំប្រជំុ ជាមួយគ្រូៗនៅវិទ្យាល័យកោះស្តេច ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ(តាមរយៈវិភាគលទ្ធផលBacll) និងដាក់បញ្ចូលគម្រោងកែលម្អគុណភាពអប់រំនៅមធ្យមសិក្សាដែលមានគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាចូលរួម និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងសាលាបឋមកោះស្តេចនិងវិទ្យាល័យកោះស្តេច(នៅសាលាឃុំ) ដោយមានការចូលរួមរបស់លោកមេឃុំនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសាលាបឋមកោះស្តេច និងលោកប្រធានគណៈកម្មការវិទ្យាល័យកោះស្តេចលើបញ្ហា ចំនួន៣ៈ ទី១.បញ្ហាផ្ទះសំណាក់គ្រូបង្រៀន ទី២.ផ្ទះគ្រួចំនួន២គ្រួសារនៅលើដីសាលារៀនតែគ្មានផ្លូវដើរសមរម្យ។ ទី៣.ការដាំកូនឈើតាមមាត់ប្រឡាយបង្ហូរទឹក ដែលជាព្រំប្រទល់រវាងសាលាទាំង២។
២.បឋមថ្មសមើលលើគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣
៣.វិទ្យាល័យថ្មសមើលលើនាយកសាលាល្អ
ទី៤.វិទ្យាល័យហសចំការលើ មើលលើសាលាបរិស្ថានស្អាត។

អត្ថបទទាក់ទង