រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា បានរៀបចំវគ្គបំប៉ន ស្តីពី ទម្រង់អត្ថបទ បញ្ជូនព័ត៌មាន និងការជ្រើសរូបថត ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ម៉ែន នារីសោភ័គ អគ្គលេខាធិការរងទី១ ឯកឧត្តម យូ ឡាណា អគ្គលេខធិការរងទី២ និងមានអ្នកចូលរួមមកពី សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្ត ចំនួន ១៣ និងអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ទាំង១៤ ព្រំទាំងមន្ត្រីជំនាញនៅទីស្នាក់កណ្តាល សរុបចំនួន ៥០នាក់

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា បានរៀបចំវគ្គបំប៉ន ស្តីពី ទម្រង់អត្ថបទ បញ្ជូនព័ត៌មាន និងការជ្រើសរូបថត ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ម៉ែន នារីសោភ័គ អគ្គលេខាធិការរងទី១ ឯកឧត្តម យូ ឡាណា អគ្គលេខធិការរងទី២ និងមានអ្នកចូលរួមមកពី សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្ត ចំនួន ១៣ និងអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ទាំង១៤ ព្រំទាំងមន្ត្រីជំនាញនៅទីស្នាក់កណ្តាល សរុបចំនួន ៥០នាក់។ វគ្គនេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

វគ្គបំប៉ននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ៖
១.បំប៉នសមត្ថភាពមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានតាមសាខាចំនួន ១៣ នាក់ឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពបំពេញការងារព័ត៌មានទាំងបរិមាណ និងគុណភាព។
២.បំប៉នសមត្ថភាពមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានតាមសាខាក្នុងការរៀបចំប្លង់ ការថតរូប និង ការជ្រើសរើសរូបថតសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ។
៣.ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានតាមសាខា យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធបញ្ជូលព័ត៌មានពីថ្នាក់សាខាមកថ្នាក់កណ្តាល។

អត្ថបទទាក់ទង