រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអភិបាលរងស្រុកថ្មបាំង បានចុះសម្របសម្រួលកំំណត់ នីវ៉ូទឹក ដេីម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ នៃការលិចផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋ

លោក ឃុត មាន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុកថ្មបាំង តំណាងលោកអភិបាល ចុះសម្របសម្រួលកំំណត់ នីវ៉ូទឹក ដេីម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ នៃការលិចផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋ ជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋបានឯកភាព ដោយអ្នកប្រេីប្រាស់ទឹកអាចប្រេីបាន អ្នករងផលប៉ះពាល់តិចតួច។

អត្ថបទទាក់ទង