រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាអង្គរភ្នំខ្លុង

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាអង្គរភ្នំខ្លុង ក្នុងនោះបានជួបជាមួយលោកនាយកនលោកគ្រូ និងសហគមន៍ ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញទិសដៅ និងការអនុវត្តគម្រោង"កសាងកម្មវិធីជំនាញភាពធន់តាមបែបមូលដ្ឋាន នៅសាលារៀន ក្នុងប្រទេស"។

អត្ថបទទាក់ទង