រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីពង្រឹងប្រពន្ធ័សុខាភិបាល ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ ម៉ឹង ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីពង្រឹងប្រពន្ធ័សុខាភិបាល ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ សិក្ខាសាលានេះគឺ ដើម្បីធានាថាមន្រី្តកម្មវិធីលើកកំពស់សុខភាពខេត្ត ស្រុកប្រតិបតិ្ត មណ្ឌលសុខភាព និងបុគ្គលិកអង្គការ CRS បានយល់ច្បាស់ពីចំណុចសំខាន់ៗនៃគម្រោង តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពនីមួយៗ ដើម្បីអាចគាំទ្រក្រុមការងាររបស់គាត់ ក្នុងការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង និងអនុលោមទៅតាមតម្រូវការនានា។ សិក្ខាសាលាធ្វើនៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង