រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខ ០៣៩ សណនណ ផែនការណែនាំ លេខ ០១១ ផក លេខ ០១២ ផក និងបែងចែកមន្រ្តីរាជការប្រចាំការ នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

លោក អ៊ុក សារិទ្ធ ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំមន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខ ០៣៩ សណនណ ផែនការណែនាំ លេខ ០១១ ផក លេខ ០១២ ផក និងបែងចែកមន្រ្តីរាជការប្រចាំការ នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង