រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអភិបាលរងខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពី”ភាពចាំបាច់នៃការផ្លាស់ប្ដូរជាយុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបរិស្ថាន ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព”

លោក អ៊ុក ភ័ក្ត្រា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពី"ភាពចាំបាច់នៃការផ្លាស់ប្ដូរជាយុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបរិស្ថាន ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព"។
រាជធានីភ្នំពេញ។

អត្ថបទទាក់ទង