រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ទីតាំងបោះជំរំ ឌៀនអង្គកែវរីវើ (Dean Angkeo River) ចម្ងាយប្រហែល ៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីគល់ស្ពានស្រែអំបិល (គ្រួសក្រហម) និងប្រហែល ១៦៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ

ទីតាំងបោះជំរំ ឌៀនអង្គកែវរីវើ (Dean Angkeo River) ចម្ងាយប្រហែល ៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីគល់ស្ពានស្រែអំបិល (គ្រួសក្រហម) និងប្រហែល ១៦៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទទាក់ទង