រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យធាតុចូលពីមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ឋ និងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបវិភាគស្ថានខេត្ត និងការចាប់ផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខេត្ត

ក្រុមការងារគាំទ្ររៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយ លោក សេក សំអុល នាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យធាតុចូលពីមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ឋ និងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបវិភាគស្ថានខេត្ត និងការចាប់ផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខេត្ត នៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ និងរៀបចំចងក្រងសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល (២០២០-២០២២) នៅថ្ងៃទី៣១ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទាក់ទង