រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារបឋមសិក្សា ប្រជុំរៀបចំផលិត video ខ្លីៗ ស្ដីពីសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាកុមារ នៅសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែនកោះស្ដេច ស្រុកគិរីសាគរ

លោក សុខ វីន ប្រធានការិយាល័យបឋមសិក្សា នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារបឋមសិក្សា ប្រជុំរៀបចំផលិត video ខ្លីៗ ស្ដីពីសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាកុមារ នៅសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន កោះស្ដេច ស្រុកគិរីសាគរ។

អត្ថបទទាក់ទង