រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុក បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដឹកនាំដោយ លោកស្រី សឿ សាវី ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុក ដែលមានសមាសភាពចូលរួម សរុប ១៤ នាក់ ០៦ នាក់ នៅសាលាស្រុកកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង