រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ នៃការគ្រប់គ្រង និងកាតផ្តល់សេវាសាធារណៈ នៃអង្គភាពដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងសិក្ខាសាលា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ នៃការគ្រប់គ្រង និងកាតផ្តល់សេវាសាធារណៈ នៃអង្គភាពដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

អត្ថបទទាក់ទង