រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី”វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង”

សេចក្តីជូនដំណឹង
ការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី"វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង"

អត្ថបទទាក់ទង