រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី“និតិវិធី នៃការចេញវិញ្ញាបនបញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ឌី(D) នាំចេញកសិផលទៅបរទេស និងតភ្ជាប់បណ្ដាញ ដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម ក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ឌី(D)

លោកប្រធានមន្ទីរ លោក លោកស្រីអនុប្រធានមន្ទីរ លោក លោកស្រីប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យ និងមន្ត្រីរាជការ នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី“និតិវិធី នៃការចេញវិញ្ញាបនបញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ឌី(D) នាំចេញកសិផលទៅបរទេស និងតភ្ជាប់បណ្ដាញ ដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម ក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ឌី(D) ដល់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កៅ កោសល អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាពាណិជ្ជកម្ម នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង