រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានរៀបចំស្តីពីរៀបចំបញ្ជីវត្តមាន និងរបាយការណ៍បូកសរុបការងារប្រចាំខែ

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានរៀបចំស្តីពីរៀបចំបញ្ជីវត្តមាន និងរបាយការណ៍បូកសរុបការងារប្រចាំខែ នៅបន្ទប់ប្រជុំរបស់មន្ទីរ

អត្ថបទទាក់ទង