រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល

គណៈកម្មាពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ នៅការិយាល័យ ដែលអញ្ចើញជាគណៈអធិបតីលោកជំទាវ ស សុីមអុីម ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមារខេត្ត ជាគណៈអធិបតីលោកជំទាវ អោម អេម អញ្ចើញជាភ្ញៀវកិត្តិយស
កិច្ចប្រជុំមាន
១-ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
២-ពិនិត្យនិងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៏ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
៣-ពិនិត្យសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកាប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
៤-បញ្ហាផ្សេងៗ ដែលជួបប្រទះ និហសំណូមពរនានា

អត្ថបទទាក់ទង