រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច ជូនសមាជិកទទួលខុសត្រូវ អនុគណៈកម្មការប្រឡងសម្រស់កុមារស្អាត និងប្រទីបស្អាត

លោកស្រី ឈុន រ៉ាវុធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការប្រឡងសម្រស់កុមារស្អាត និងប្រទីបស្អាត ប្រជុំពិភាក្សា និងបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច ជូនសមាជិកទទួលខុសត្រូវ

អត្ថបទទាក់ទង