រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង ត្រូវបានមហាសន្និបាតអាណត្តិទី២ បោះឆ្នោតជ្រើសរើស ជាអនុប្រធានសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

ឯកឧត្តម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង ត្រូវបានមហាសន្និបាតអាណត្តិទី២ បោះឆ្នោតជ្រើសរើស ជាអនុប្រធានសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត នាថ្ងៃទី៨ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រ ចំនួន ២៧៣ លើ ២៧៨ សម្លេង។

អត្ថបទទាក់ទង