រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង បានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ នៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពកោះកាពិ និងជ្រោយប្រស់ ក្នុងស្រុកកោះកុង

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង សហការជាមួយតំណាងក្រសួងសុខាភិបាល ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់ បានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ នៅប៉ុសិ្តសុខភាពកោះកាពិ និងជ្រោយប្រស់

អត្ថបទទាក់ទង