រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារជំនួយបច្ចេកទេស នៃទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានចុះសិក្សាលទ្ធភាពគម្រោងសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេ

ក្រុមការងារជំនួយបច្ចេកទេស នៃទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានចុះសិក្សាលទ្ធភាពគម្រោងសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេ ជាគម្រោងមូលនិធិសង្កាត់ស្ទឹងវែង និងឃុំប៉ាក់ខ្លង ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទាក់ទង