រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ព័ត៌មានថ្នាក់ខេត្ត

ឯកឧត្តម យឹម សម្បត្តិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម យឹម សម្បត្តិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ឯកឧត្តម ញ៉ែម ដារ៉ា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម ញ៉ែម ដារ៉ា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

លោកជំទាវ ឈី វ៉ា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

លោកជំទាវ ឈី វ៉ា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ឯកឧត្តម សៅ ស៉ឹនធួន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម សៅ ស៉ឹនធួន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

លោក ដួង សារី មន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញ និងលោកស្រី បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៦០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុវជន ខេត្តកោះកុង និងសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផល្លានិសង្ឃទាំងនេះ ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ ១-លោក កែវ សឹម ជាឪពុកក្មេក ២-លោក ជា សុន លោកឪបង្កើត សូមវិញ្ញាណលោកទាំងពីរបានទទួលនិងបដិសន្ធិវិញ្ញាណ ក្នុងសុគតិភព។

លោក ដួង សារី មន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញ និងលោកស្រី បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៦០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុវជន ខេត្តកោះកុង និងសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផល្លានិសង្ឃទាំងនេះ ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ ១-លោក កែវ សឹម ជាឪពុកក្មេក ២-លោក ជា សុន លោកឪបង្កើត ស...

ឯកឧត្តម ហេង ទួង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម ហេង ទួង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

លោកវរសេនីយ៍ឯក គង់ សុភាព មេបញ្ជាការរងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិន

លោកវរសេនីយ៍ឯក គង់ សុភាព មេបញ្ជាការរងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិន។

ឯកឧត្តម ដួង សាវឿន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម ដួង សាវឿន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ឯកឧត្តម ប៊ុន បៀវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម ប៊ុន បៀវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

លោកជំទាវ អោម អេម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

លោកជំទាវ អោម អេម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ថវិកា ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។