រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ របស់មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង

លោកស្រី សុខ សុធាវី ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយពិនិត្យលើសកម្មភាពការងារបានអនុវត្ត និងការងារចូលរួម ព្រមទាំងលើកទិសដៅបន្ត ជាមួយនិងលើកបញ្ហាផ្សេងៗ និងសំណូមពរ និងផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗ

អត្ថបទទាក់ទង