រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាំយាម

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាំយាម

អត្ថបទទាក់ទង