រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការ ការចុះត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសភាពការណ៍ នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងមូលដ្ឋានក្រុង ស្រុក

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការ ការចុះត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសភាពការណ៍ នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងមូលដ្ឋានក្រុង ស្រុក

អត្ថបទទាក់ទង